Công bố các tài liệu về an toàn xã hội của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

Ngày đăng: 27/10/2016
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đang chỉnh sửa, hoàn thiện các hồ sơ của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP) để trình Ngân hàng Thế giới xem xét và các cấp thẩm quyền phê duyệt Dự án, tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn để thực hiện Dự án. Theo yêu cầu của dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, các tài liệu về an toàn của Dự án trước khi được phê duyệt (Báo cáo đánh giá tác động môi trường- xã hội, Báo cáo Kế hoạch tái định cư, Báo cáo đánh giá xã hội và Báo cáo tóm tắt) phải tổ chức công bố tại địa phương nằm trong phạm vi của Dự án để người dân nắm thông tin và có ý kiến (nếu có) gửi về Văn phòng Ban QLDA (Địa chỉ: Số 204 Thống Nhất – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa).

Xem chi tiết các báo cáo như sau:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội

2. Báo cáo Kế hoạch tái định cư

3. Báo cáo đánh giá xã hội

4. Báo cáo tóm tắt


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.865
 
>