Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Ngày đăng: 26/02/2021

Sáng 25-2, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa họp nghe các ngành, địa phương báo cáo vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 4 dự án trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang; Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang; Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp; Hệ thống thoát nước mưa khu vực nam Hòn Khô.


Theo báo cáo, tại dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang có 230 trường hợp bị ảnh hưởng; đã kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất 227 trường hợp; niêm yết phương án bồi thường được 75 trường hợp. Dự án này vừa được bổ sung thêm hạng mục tuyến cống hộp trên đường Vành đai 2, có 156 trường hợp bị ảnh hưởng; hiện đã kiểm kê được 137 trường hợp và xác minh nguồn gốc đất được 73 trường hợp. Đối với dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có 34 trường hợp bị ảnh hưởng, đã kiểm kê toàn bộ số hộ; hội đồng bồi thường đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 10 trường hợp. Cùng với đó, hiện có 20 trường hợp trong dự án đường Vành đai 2 nằm ở hai đầu cầu tiếp giáp với dự án cũng chưa được giải tỏa. Còn dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp có 424 trường hợp bị ảnh hưởng, đã ban hành quyết định chi trả bồi thường toàn bộ số trường hợp này. Dự án Hệ thống thoát nước mưa nam Hòn Khô còn 8 trường hợp bị vướng mắc.


Một số vướng mắc chính tại các dự án này gồm: Nhiều trường hợp không chấp hành việc kiểm đếm; chưa có giá đất cụ thể tại dự án nên không thể lên phương án bồi thường, giá đất tái định cư; chưa hoàn thiện bản đồ trích địa chính để thẩm định; ranh giới dự án bị chồng lấn…


Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu UBND TP. Nha Trang tiếp tục tuyên truyền vận động, khẩn trương lên phương án kiểm đếm bắt buộc đối với những trường hợp cố tình không hợp tác để đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm cam kết với Ngân hàng Thế giới. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát về giá đất bồi thường tại các dự án, sớm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt. Đối với những trường hợp tổ chức thuê đất nằm trong diện giải tỏa, TP. Nha Trang tổ chức kiểm đếm phần bị ảnh hưởng, phần còn lại giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xử lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư các dự án rà soát, xác định ranh thực hiện dự án, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở thẩm định trích đo địa chính, phê duyệt phương án bồi thường…

 

(Nguồn: Thành Nam, Trang Thông tin điện tử của báo Khánh Hòa tại địa chỉ: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202102/day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-8208745/, truy cập lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26/02/2021).


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.164.874
 
>