Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang

Ngày đăng: 20/03/2018

                         Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

 Địa điểm xây dựng: Phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.

      Chủ đầu tư: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.


I. Giới thiệu Dự án:

- Kinh phí Dự án: 162 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Diện tích sử dụng đất: 13,45 ha.

- Số thửa đất bị thu hồi: 440 thửa.

- Số trường hợp được cấp đất tái định cư: Khoảng 90 trường hợp có nhà được cấp đất tái định cư.

- Số mồ mả bị di dời: khoảng 1460 mồ mả bị di dời.

II. Cơ sở Pháp lý của dự án:

- Ngày 10/3/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 44/HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

- Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 01/9/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và quy mô của Dự án:

1. Mục tiêu của Dự án:

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá trình thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải -Tiểu dự án thành phố Nha Trang, đồng thời tạo quỹ đất dự phòng để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh trục đô thị dọc theo sông Cái: Khu vực cửa sông từ cầu Đường sắt ra đến cửa biển theo định hướng quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến 2025. Việc xây dựng khu tái định cư Ngọc Hiệp sẽ tạo diện mạo mới cho thành phố Nha Trang, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa và vật chất của toàn bộ dân cư sinh sống tại khu vực.

     2. Nhiệm vụ và quy mô Dự án:

- Dự án được xây dựng để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá trình thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải -Tiểu dự án thành phố Nha Trang, đồng thời tạo quỹ đất dự phòng để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Quy mô Dự án:13,45 ha.

     - Nhóm dự án: Nhóm B

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

III.Thời gian thực hiện: 2 năm (từ 2017-2018).

- Kinh phí Dự án: 162 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Diện tích sử dụng đất: 13,45 ha

- Số hộ bị giải tỏa: khoảng 76 hộ.

IV. Thông tin về đấu thầu: Hiện tại Dự án đang triển khai thi công xây dựng.

- Trong đó Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

  - Tư vấn giám sát là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Thái Hòa.

V. Văn bản pháp lý:

1. Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.
(Tải Quyết định tại đây./.)

2. Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái đinh cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

(Tải Quyết định tại đây./.) 3. Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái đinh cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

(Tải Quyết định tại đây./.)
4. Xem các Quyết định:

4.1. Quyết định số 1165/QĐ-UBND:
4.2. Quyết định số 2273/QĐ-UBND:


Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.145.371
 
>