Dự án: Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

Ngày đăng: 19/03/2018

                  Tên Dự án: Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

        Địa điểm xây dựng: Phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang. 

Chủ đầu tư:
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

I. Cơ sở Pháp lý của Dự án:

Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang là một trong các dự án thành phần thuộc Hợp phần Biến đổi khí hậu của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

- Ngày 26/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 tại Văn bản số 730/TTg-NN.

- Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg.

- Ngày 13/12/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Công văn số 412/HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

- Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại Quyết định số 3825/QĐ-UBND.

- Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và quy mô của Dự án:

1. Mục tiêu của Dự án:

- Ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn sông Cái Nha Trang vào mùa khô, đảm bảo mặt cắt thoát lũ vào mùa mưa theo hiện trạng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 dân thành phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh và nước cho hoạt động du lịch; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ 2.000 ha sản xuất nông nghiệp 2 bên bờ sông và nước sản xuất cho nhà máy Sợi Nha Trang;

    Kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường vành đai, cải thiện điều kiện giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Nha Trang;

- Giữ mực nước cải tạo môi trường sinh thái và phục vụ giao thông thủy, phát triển du lịch dọc sông Cái;
- Điều tiết một phần dòng chảy sang phía sông Tắc, sông Quán Trường để cải tạo môi trường đô thị cho phía Tây và Nam thành phố.

2. Nhiệm vụ và Quy mô của Dự án:

Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 dân thành phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh và nước cho hoạt động du lịch; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ 2.000 ha sản xuất nông nghiệp và nước sản xuất cho nhà máy Sợi Nha Trang;

- Xây dựng cầu giao thông qua sông Cái kết nối đường vành đai để phục vụ giao thông đi lại thuận tiện giữa phía Tây thành phố và khu đô thị phía Bắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Nha Trang;

- Xây dựng âu thuyền để giải quyết giao thông thủy khi đóng đập ngăn mặn, tạo điều kiện phát triển du lịch trên sông Cái Nha Trang;

- Gia cố bờ và chống xói lở hạ lưu đập;

      Xây dựng nhà quản lý, hệ thống điện phục vụ quản lý, vận hành;

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại công trình:
Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: 5 năm (từ 2018-2022).

- Kinh phí dự án:
759.516.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh.

- Diện tích sử dụng đất: 4,56 ha.

- Số hộ bị giải tỏa: khoảng 87 hộ.

III.Thông tin về đấu thầu:

- Hiện tại đã hoàn thành công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn thực hiện bước chuẩn bị dự án, trong đó nhà thầu trúng thầu lập báo cáo Nghiên cứu khả thi là Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Công ty CP Tư vấn T27.

- Sau khi có quyết định phân bổ vốn của Trung ương cho dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác liên quan, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn, xây lắp để thực hiện Dự án.

IV. Đính kèm Quyết định:

1. Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.
                                                   (Tải Quyết định tại đây./.)

2. Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.
                                                   
   (Tải Quyết định tại đây./.)

3. Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang" tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
                                                   (Tải Quyết định tại đây./.)

3. Xem các Quyết định:
3.1. Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2017:
 3.2. Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 31/10/2017: 


 3.3.
 Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 15/12/2017: fV. Một số hình ảnh của Dự án:


                                                       Ảnh: Mô hình đập ngăn mặn trên sông Cái.


                                   Ảnh: Vị trí xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái cách cầu đường sắt 75m về phía hạ lưu.

 Ảnh: Vị trí xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái cách cầu đường sắt 75m về phía hạ lưu.
Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.148.546
 
>