Hỏi đáp
 

Gửi câu hỏi
Nhập chính xác ký tự trong hình

Danh sách
 câu hỏi và phản hồi

Hồ Thanh Bình (hotha*****@gmail.com)
Kính gửi BQLDUPT tỉnh khánh hòa, cho tôi hỏi về các văn bản pháp lý liên quan đến việc thành phố Nha Trang không còn cấp hồ sơ xin phép xả thải nữa mà thay vào đó là hố sơ xin phép đấu nối từ khi dự án của mình được đưa vào hoạt động. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời


Theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/
2008;  Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang. Theo đó, UBND tỉnh quy định các hộ thoát nước nằm trong phạm vi 50m đến hệ thống thoát nước công cộng phải đấu nối vào hệ thống chung. Tất cả các công trình xây dựng mới nằm trong phạm vi 50m đến hệ thống thoát nước công cộng bắt buộc phải đấu nối ngay vào hệ thống cống thoát nước công cộng. Trường hợp chưa có tuyến cống thoát nước công cộng thì hộ thoát nước phải lắp đặt hố ga đấu nối chờ sẵn trong khuôn viên nhà hoặc công trình tại vị trí thuận lợi để đấu nối.

Để thực hiện công tác đấu nối, các hộ thoát nước phải làm thủ tục cấp phép thỏa thuận đấu nối theo quy định. Tại Công văn số 4698/UBND-VP ngày 31/8/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc giao nhiệm vụ cấp thỏa thuận đấu nối thoát nước trên địa bàn thành phố cho Ban QL Dịch vụ Công ích thực hiện.

Các Văn bản pháp lý trên anh có thể xem tại Mục: 
Đấu nối nước thải  Văn bản pháp lý trên trang website của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa: http://kdpm.vn/

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa xin cảm ơn câu hỏi của anh ./.Phan Trường Khang (fk*****@gmail.com)
Kính gửi BQL DÁ cải thiện VSMT tp.Nha Trang. Xin cho tôi hỏi hiện nay dự án này có cho phép các khách sạn đấu nối trực tiếp nước thải chưa qua xử lý nội bộ vào hệ thống không? Nếu có, các tiêu chuẩn là gì? và các thủ tục cần thiết. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời
Theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Tp Nha Trang (được đăng kèm tại mục Đấu nối nước thải) đã phê duyệt quy chuẩn chất lượng nước thải được phép đấu nối bao gồm 6 thông số có giới hạn như sau:
Thông số Nồng độ (mg/l)
COD 270 mg/l
BOD5 150 mg/l
TSS 160 mg/l
N tổng 30 mg/l
NH4-N 23 mg/l
P tổng 7 mg/l

Như vậy, các cơ sở kinh doanh Nhà hàng, khách sạn bắt buộc phải có bản xác nhận chỉ tiêu chất lượng nước thải đầu ra (bao gồm 6 thông số trên) do các đơn vị chức năng cấp như: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường KH; Viện Hải dương học; Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Viện Pasteur; Viện Công nghệ sinh học & Môi trường - Đại học Nha Trang.

Nếu chất lượng nước thải đầu ra của các cơ sở đáp ứng được tất cả 6 thông số giới hạn nêu trên thì cơ sở đó được phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố mà không cần qua hệ thống xử lý sơ bộ. Ngược lại, nếu không đáp ứng được 1 trong những thông số giới hạn trên thì các cơ sở kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn bắt buộc phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải sơ bộ (theo quy định của Sở tài nguyên Môi trường) trước khi đấu nối vào hệ thống.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 058.3562090 để được giải quyết cụ thể.

Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường Tp. Nha Trang xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
Nguyen van Ke (an*****@yahoo.com.vn)
Xin cho biết thủ tục, trình tự xin đấu nối nước thải hộ gia đình vào tuyến cấp 3 của thành phố
Trả lời
Thủ tục đấu nối vào hệ thống cống thoát nước cấp 3 tại Nha Trang như sau:

Bước 1: Bạn đến Ban QLDA Cải thiện Vệ sinh môi trường Tp Nha trang - Bộ phận đấu nối nước thải (địa chỉ 6A Yersin) để xin Hồ sơ đăng ký đấu nối (hoặc có thể tải về từ trang web nhatrangxanhsachdep.com.vn) và điền các thông tin liên quan đến hiện trạng thoát nước của Hộ gia đình.

Bước 2: Bạn đến Ban QLDA Vệ sinh môi trường nộp Hồ sơ đăng ký đấu nối và đính kèm thêm các hồ sơ sau:
  - Bản vẽ mặt bằng hiện trạng hoặc bản vẽ thiết kế (nếu có) thể hiện hệ thống thoát nước thải trong nhà (có thể vẽ đơn giản bằng tay).
  - Bảng xác nhận của cấp có thẩm quyền về các chỉ tiêu nước thải đầu ra của Hộ thoát nước (chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn).
Lưu ý: Tất cả hồ sơ đăng ký được lập thành 2 bộ.

Bước 3: Căn cứ vào thông tin từ các hồ sơ được cung cấp, Ban QLDA sẽ đề xuất phương án đấu nối và ký với Hộ thoát nước Thỏa thuận đấu nối, đây là căn cứ để Hộ thoát nước thực hiện đấu nối nước thải.

Bước 4: Sau khi nhận được Thỏa thuận đấu nối, Hộ thoát nước tự tổ chức thi công đấu nối theo các phương án đã thỏa thuận. Sau khi thi công xong, Hộ thoát nước thông báo đến Ban QLDA ngày giờ kiểm tra việc đấu nối (lưu ý không được lấp đất hố đào trước khi kiểm tra). Nếu việc đấu nối đúng kỹ thuật, Ban QLDA sẽ ký Biên bản kiểm tra kỹ thuật cho hộ thoát nước.

 Kết thúc quy trình thực hiện việc đấu nối nước thải.

Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường Tp. Nha Trang xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
trâm (to*****@yahoo.com)
- Trên website của ban QLDA CTVSMT đề cập đến tuyến ống cấp 1,2,3 nhưng không tách biệt tuyến ống cấp 3, tuy nhiên phân cấp ban tổ chức hướng dẫn đối với hồ sơ khu vực có tuyến cống cấp 3 thôi?
- Đường Hoàng Hoa Thám không có tuyến cống cấp 1,2,3 nhưng khu vực các đường gần đó như đường Nguyễn Thiện Thuật, đường Tô Hiến Thành, đường Hùng Vương thì khi làm hồ sơ đấu nối có xét đường Hoàng Hoa Thám nằm khu vực có tuyến ống cấp 3 không?
Trả lời
- Đối với câu hỏi 1:  Những khu vực có ống cấp 3 đương nhiên đã có ống cấp 1 và 2, được gọi là hệ thống thoát nước chung của thành phố. Trường hợp tại khu vực chưa có ống cấp 3, việc đấu nối sẽ được thực hiện bằng cách đấu trực tiếp vào vị trí ga của tuyến cấp 1 và cấp 2 và sẽ do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa hướng dẫn và cấp thỏa thuận đấu nối. Địa chỉ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa đăng tại website mục Đấu nối nước thải -> Quy trình thủ tục đấu nối nước thải -> Thông tin thủ tục.

- Đối với câu hỏi 2: Bạn vui lòng xem tại “Danh sách các tuyến đường đã có tuyến ống cấp 3” được đăng tải tại mục Đấu nối nước thải của website.

Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường Tp. Nha Trang xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
Tuan Duong (tu*****@yahoo.com)
Ở Huyện Diên Khánh có dịch vụ đấu nối nước thải vào đường cống không?
Trả lời
Hiện nay, Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang không đầu tư mạng lưới thu gom, xử lý nước thải tại Huyện Diên Khánh.

Việc đấu nối nước thải tại Huyện Diên Khánh, bạn vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đô thị / Hạ tầng kinh tế của Huyện để được giải đáp.

Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường Tp. Nha Trang xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.148.551
 
>