Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 23/12/2020

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, sáng ngày 22/12/2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 tại hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh, với sự tham dự của 34 cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ban QLDA.

Tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngô Anh Nhân – Giám đốc Ban QLDA Phát triển đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm vừa qua, với một năm đầy khó khăn và thử thách, tuy nhiên, với tinh thần làm việc nhiệt tình, tích cực, vượt qua mọi khó khăn và đoàn kết của toàn thể CBCCVC đã góp phần lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm mới.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng;

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các phòng Tổ chức hành chính, các phòng QLDA: 1, 2, 3, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Môi trường – xã hội và các ý kiến góp ý của cán bộ công chức, viên chức.

Với sự thống nhất cao, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban Giám đốc cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ban QLDA Phát triển sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra./.

                           Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Ảnh: Ông Châu Ngô Anh Nhân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban đọc báo cáo Hội nghị

 

 Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

   Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.148.548
 
>