Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 11/12/2020

Sáng ngày 10/12/2020, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho gần 30 cán bộ công chức viên chức của Ban. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Châu Ngô Anh Nhân đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể cán bộ công chức viên chức của Ban; trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 của tỉnh


Ảnh: Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Ban QLDA Phát triển chỉ đạo hội nghị

  Tại hội nghị, ông Châu Ngô Anh Nhân chỉ đạo, để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống, cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ban QLDA Phát triển, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ cán bộ công chức viên chức của Ban, cần xây dựng chương trình hành động thiết thực; tránh học tập hình thức, qua loa.

                                                              Một số hình ảnh tại hội nghị:

                                                             Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

                                                                  Ảnh: Toàn cảnh hội nghị 

  Kết thúc hội nghị Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân chỉ đạo ngay sau hội nghị, toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLDA tiếp tục nghiên cứu học tập Nghị quyết để liên hệ giữa nhiệm vụ gắn kết với các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước; đồng thời tuyên truyền phổ biến nội dung các Nghị quyết của Đại hội trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, liên hệ với thực tiễn trong công việc; viết bài thu hoạch của Nghị quyết nhằm đảm bảo việc học tập Nghị quyết có chất lượng và hiệu quả./.

 

 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.145.374
 
>