Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Kết quả xử lý Đơn Kiến nghị, Khiếu nại, Tố cáo

Ngày đăng: 31/01/2018
KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Đơn Kiến nghị
 
 Stt  Ngày nhận đơn  Người gửi đơn  Nội dung đơn     Kết quả trả          lời đơn         Ghi chú
 01  Bà: Đặng Thị Hưởng
 ĐC: 19/7 Khóm Máy
 nước, Phước Tân
- Đề nghị bồi thường, hỗ trợ tiền cát để lấp hố sau hình thành mặt bằng chôn cất.
- Ngăn chặn không giao tiền hỗ trợ di dời hài cốt cho ông Đặng Anh Tuấn
Số 42/UBND ngày 05/01/2018
(UBND phường Ngọc Hiệp trả lời đơn)
Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
 02    Ông Phạm Hữu Thông
 Bà: Trần Thi Mai Linh
 ĐC: Thôn Lương Sơn 3, 
 xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang
 - Đề nghị mua 01 lô đất tái định cư theo giá nhà nước  Số 49/HĐBT ngày 26/01/2018 Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
 03    Ông Phạm Đình Hải
 ĐC: Tổ 05, Ngọc Hội,
 Ngọc Hiệp, TP Nha Trang
 - Đề nghị bàn giao mặt bằng để sớm ổn định cuộc sống.  Số 50/HĐBT
ngày 26/01/2018
Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
 04    Ông Lâm Phi Hổ
 Bà Huỳnh Hồng Nhung
 ĐC: 60/11 đường số 04,
 Khu phố 3, phường Bình   Hưng Hòa A, quận Bình  Tân, TP HCM
 - Không đồng ý về mức giá bồi thường, hỗ trợ.
- Đề nghị mua 01 lô đất TĐC
 Số 51/HĐBT
ngày 26/01/2018
Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
           
 
2. Đơn khiêu nại:

 

Ngày 25/9/2020, Ban QLDA Phát triển đã nhận được 15 đơn khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp; Ngày 28/9/2020, Ban QLDA Phát triển đã có Công văn số 1284/BQL-MTXH về việc chuyển đơn khiếu nại lần 01 của một số hộ dân bởi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiêp cho UBND thành phố Nha Trang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

  Danh sách đơn khiếu nại của các hộ dân:

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Những nội dung khác
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
2
1.160.156
 
>