Lịch công tác Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 04/11/2018
                             Lịch công tác Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa:

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. (Tuần lễ thứ 01 từ ngày 28/12/2020 - 03/01/2021): (Xem tại đây)

2. (Tuần lễ thứ 02 từ ngày 04/01/2021 - 10/01/2020): (Xem tại đây)

3. (Tuần lễ thứ 03 từ ngày 11/01/2021 - 17/01/2021): (Xem tại đây)

4. (Tuần lễ thứ 04 từ ngày 18/01/2021 - 24/01/2021): (Xem tại đây)

5. (Tuần lễ thứ 05 từ ngày 25/01/2021 - 31/01/2021): (Xem tại đây)

6. (Tuần lễ thứ 06 từ ngày 01/02/2021 - 07/02/2021): (Xem tại đây)

8. (Tuần lễ thứ 09 từ ngày 22/02/2021 - 28/02/2021): (Xem tại đây)

 

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.868
 
>