Nhân vật tiêu biểu của năm

Nhân vật tiêu biểu của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Ngày đăng: 20/02/2019

          Kể từ năm 2016, “Nhân vật của năm” chính thức trở thành sự kiện thường niên do Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức.


          Việc biểu dương, vinh danh cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý Dự án Phát triển, người có nhiều đóng góp, cống hiến, truyền cảm hứng và có ảnh hưởng tích cực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. Qua bầu chọn, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã bầu chọn nhân vật tiêu biểu của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2016 đó là anh Nguyễn Sĩ Thuận, anh Nguyễn Sĩ Thuận là cán bộ của phòng Môi trường Xã hội./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
3
1.156.071
 
>