Thông báo

Thông báo số 1848/TB-UBND ngày 31/12/2020 của UBND TP Nha Trang V/v thu hồi đất đối với hạng mục Xây dựng kè và đường Nam sông Cái Nha Trang

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo số 1848/TB-UBND ngày 31/12/2020 của UBND TP Nha Trang V/v thu hồi đất đối với hạng mục Xây dựng kè và đường Nam sông Cái Nha Trang để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

 

                  Xem Thông báo tại đây./.        

 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.868
 
>