Thông báo

Hồ sơ đăng ký đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha Trang
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha Trang( 14/02/2014)
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam kết chung của hộ gia đinh/tổ chức khi đăng ký đấu nối nước thải vào hệ thống.
Xem thêm
Công bố các tài liệu về an toàn xã hội của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang
Công bố các tài liệu về an toàn xã hội của Dự án Môi trường bền vững các thành...( 27/10/2016)
Công bố các Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội, Báo cáo Kế hoạch tái định cư, Báo cáo đánh giá xã hội và Báo cáo tóm tắt của Dự án Môi...
Xem thêm
Công bố các tài liệu về An toàn Môi trường – Xã hội của Dự án CCSEP – Tiểu dự án Nha Trang (bản chính thức)
Công bố các tài liệu về An toàn Môi trường – Xã hội của Dự án CCSEP – Tiểu dự án...( 30/12/2016)
Công bố các tài liệu về An toàn Môi trường – Xã hội của Dự án CCSEP – Tiểu dự án Nha Trang (Kế hoạch tái định cư; Báo cáo đánh giá xã hội; Báo cáo...
Xem thêm
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu...( 06/06/2017)
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên...
Xem thêm
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21)( 31/08/2017)
COASTAL CITIES SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROJECT - NHA TRANG CITY SUBPROJECT
Xem thêm
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.22)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.22)( 31/08/2017)
COASTAL CITIES SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROJECT - NHA TRANG CITY SUBPROJECT
Xem thêm
Quyết định giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện Dự án Khu trung tâm Đô thị - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang
Quyết định giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực...( 17/03/2018)
Quyết định giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện Dự án Khu trung tâm Đô thị - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha...
Xem thêm
< 1 2 3 >
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
2
1.150.589
 
>