Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo cơ quan

Ngày đăng: 27/10/2020

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM
CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

1. TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

Họ và tên: Châu Ngô Anh Nhân

 

Ngày tháng năm sinh: 23/12/1978

 

Nơi sinh: Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

 

Quê quán: Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

 

Chức vụ: Giám đốc

 

Văn bằng, chứng chỉ:

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

- Ngoại ngữ: TOEIC 735

 

- Chứng chỉ Quốc tế về Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP).

 

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

- Chứng chỉ hành nghề QLDA đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng I.

 

 - Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hạng I.

 

2. NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

 

a. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban; Chủ tài khoản Ban.

 

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

 

- Công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 

- Công tác Tài chính kế toán.

 

- Công tác Kế hoạch, Tổng hợp, Báo cáo.

 

- Công tác giải phóng mặt bằng.

 

- Công tác truyền thông cộng đồng.

 

- Công tác đào tạo, tăng cường năng lực.

 

- Công tác quản lý kỹ thuật.

 

- Công tác quản lý hợp đồng.

 

- Công tác quản lý dự toán.

 

- Quan hệ phối hợp giữa Chính quyền với Chi bộ và Công đoàn cơ sở.

 

c. Theo dõi và chỉ đạo các dự án các công trình dự án.

 

d. Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật, Hội đồng Lương, Hội đồng sáng kiến; Hội đồng tuyển dụng nhân sự; Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính.

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.867
 
>