Tin tức

Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo thu hồi đất số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang
Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 về việc điều chỉnh diện tích thu hồi...( 11/02/2019)
Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo thu hồi đất số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND...
Xem thêm
Nhân vật tiêu biểu của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2016
Nhân vật tiêu biểu của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2016( 20/02/2019)
Nhân vật tiêu biểu của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2016
Xem thêm
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA Phát triển...( 29/10/2019)
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Xem thêm
Hội thảo tổng kết gói thầu NT-4.3 Dự án CCSEP
Hội thảo tổng kết gói thầu NT-4.3 Dự án CCSEP( 26/12/2019)
Hội thảo tổng kết gói thầu NT-4.3 Dự án CCSEP
Xem thêm
Nhân vật tiêu biểu năm 2019 của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Nhân vật tiêu biểu năm 2019 của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa( 09/01/2020)
Nhân vật tiêu biểu năm 2019 của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Xem thêm
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...( 07/02/2020)
Ngày 06/02/2020, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,...
Xem thêm
Kế hoạch số 156/KH-BQL ngày 18/02/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Kế hoạch số 156/KH-BQL ngày 18/02/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa...( 20/02/2020)
Kế hoạch số 156/KH-BQL ngày 18/02/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban QLDA Phát triển...
Xem thêm
Tích cực triển khai các dự án về môi trường
Tích cực triển khai các dự án về môi trường( 04/03/2020)
Tích cực triển khai các dự án về môi trường
Xem thêm
Thông báo số 256/TB-BQL ngày 09/3/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Thông báo số 256/TB-BQL ngày 09/3/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về...( 09/03/2020)
Thông báo số 256/TB-BQL ngày 09/3/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Xem thêm
Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19
Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19( 10/03/2020)
Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc
Xem thêm
< 1 2 3 ... 7 >
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.162.265
 
>