Năm mới trên những công trình
Năm mới trên những công trình( 02/01/2021)
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình, người thân. Còn đối với các công nhân, kỹ sư trên các công trình trọng điểm của...
Xem thêm
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 95-CV/BTGTU ngày 18/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 567/TB-UBND ngày 18/12/2020
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số...( 29/12/2020)
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 95-CV/BTGTU ngày 18/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số...
Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa( 23/12/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Xem thêm
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.862
 
>