Về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)

Ngày đăng: 22/03/2020

Thực hiện công văn số 2061-CV/BTGTU, ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và ý kiến của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở tuyên truyền trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, hội viên ở cơ quan, đơn vị về ngày kỷ niệm trên với hình thức phù hợp; Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đăng tin tuyên truyền: Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
                                     
   Xem tài liệu tuyên truyền:

                        1. Xem Tài liệu tuyên truyền về Giổ Tổ Hùng Vương tại đây./.
                             
                    2. Xem tài liệu tuyên truyền 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) tại đây./.


Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.145.376
 
>